fbpx

Kišno vreme poslednjih dana i obilne padavine uzrokuju brojne probleme u radu sa pčelama. Veliki problem, pored abnormanog razvoja varoe je nekontrolisano rojenje, koje se javlja zbog nedostatka unosa meda, a koji bi, u normalnim uslovima blokirao zaleganje matice. Zbog toga imamo previše pčela u društvima i dolazi do rojevog nagona, koji efikasno možemo sprečiti uz pomoć izolatora matice. Izolator matice se radi za jedan ili za tri rama. Matica se izoluje tri puta  na period od 9 dana u slučaju da koristite jednoramni izolator, odnosno na jednom na period od 27 dana u slučaju troramnog izolatora. U oba slučaja, preporuka je da sačekamo završetak celokupnog perioda inkubacije trutovskog legla, zbog odstranjivanja varoe, zbog čega inače koristimo izolatore. Inače postavljanjem izolatora  u košnicu na početku  paše, matica se ograničava na polaganje legla samo u ramovima unutar izolatora. S obzirom da varoa polaže svoja jaja u ćelije pčelinjeg legla, izolovanjem matice, primoravamo varou da pređe na ramove unutar izolatora, gde je pčelinje leglo, da bi položila svoja jaja i na taj način prikupljamo svu varou u izolatoru. Kada se izvedu larve pčela i trutova na okolnim ramovima, koji nisu izolovani, varoa će se i sa njih povući na izolovane ramove. Upravo zbog toga, da bi imali što veći efekat, izolator se u košnici drži do 27 dana – larve pčele se izlegu posle 21. dana, dok larvama trutova treba 24 dana. Izolator držimo još par dana, zbog predvidive migracije varoe na preostalo leglo u izolatoru. Nakon toga, uklanjamo izolator i ramove, koji su bili izolovani, a u košnici ostaje prilično pročišćeno društvo, koje se oslobodilo do 90% varoe I u kome smo sprečili rojevi nagon. Ovakvo društvo ne treba dodatno tretirati drugim metodama i sredstvima. Preporuka je da se u pročišćeno društvo ubaci mlada matica, koja će brzo nadoknaditi  leglo. Pored toga što je ovo društvo na biološki način tretirano, daće i bolji prinos meda u paši, naravno kada nema kiše. Izbor tehnike je na Vama, a  jednoramni ili troramni izolator možete naći na adresi Tehnoplast Gligorijević.

Dodaj komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su markirana sa *

Isporuka paketa